Správca záloh

SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU je nová nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku.

Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR - konzorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

AVNN
SAMO

Spojenie obchodníkov a výrobcov zabezpečuje:

 • lepšiu transparentnosť systému,
 • lepšiu vzájomnú kontrolu aj koordináciu,
 • spoločný záujem na hladkom, ekonomickom a ekologicky udržateľnom fungovaní systému, ktorý je ústretový voči spotrebiteľovi a plní ciele zberu.

Prečo Slovensko zálohuje

Zavedením zálohového systému sa začal písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek. Plastové fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Ako funguje zálohový systém

Výrobca registruje nápojové obaly u Správcu. Zaplatí záloh a poplatok za každý obal uvedený na trh.
Výrobca predá nápoj obchodníkovi, ktorý mu zaplatí okrem ceny aj záloh.
Obchodník predá nápoj spotrebiteľovi, ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj záloh.
Spotrebiteľ vráti obal obchodníkovi, ktorý mu vráti záloh naspäť.
Obchodník vráti vyzbierané obaly Správcovi, ktorý mu vyplatí záloh a manipulačný poplatok, ako odplatu za manipuláciu s obalom.
Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.
Materiál od Správcu putuje k recyklátorovi.
Recyklátor materiál spracuje. Výrobca ho následne môže použiť na výrobu nových fliaš a plechoviek.

Základné princípy systému:

 • plnenie zákonom stanovených cieľov a povinností,
 • hospodárnosť ako kľúčový aspekt fungovania systému „hodnota za peniaze“,
 • ústretovosť voči spotrebiteľovi,
 • transparentnosť a nediskriminačný prístup,
 • plnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ = vyššia miera zberu, zvýšenie podielu recyklovaného obsahu v nových obaloch,
 • podpora obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“.

Zistite viac

Získajte potrebné informácie k zálohovaniu jednorázových nápojových obalov podľa vášho zamerania.

Táto stránka sa bude priebežne aktualizovať, aby poskytla všetky dôležité informácie o zálohovom systéme spotrebiteľom, výrobcom, veľkoobchodníkom aj maloobchodníkom.

 • Výrobcovia
  • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom (link)
  • Výzva výrobcom a distribútorom (link)
  • Dizajn manuál k logu (Z) Zálohované (link)
  • Manuál pre výrobcov (link)
  • Čapované nápoje (link)
  • Manuál na označovanie (link)
  • Zoznam ukončených EANov (link)
 • Distribútori
  • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom (link)
  • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom – dobrovoľné odberné miesta (link)
  • Kontakty na dodávateľov zariadení RVM (zálohomatov) (link)
  • Výzva výrobcom a distribútorom (link)
  • Výzva pre dobrovoľné odberné miesta (link)
  • Spôsob odberu zálohovaných jednorazových nápojových obalov (link)
  • Informačný materiál pre dobrovoľné odberné miesta (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa pre národnostné menšiny (link)
  • Manuál pre distribútorov (link)
  • Čerpacie stanice a Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek (link)
 • Alternatívne odberné miesta
  • Alternatívne odberné miesta (link)
  • HoReCa (link)
  • Pitné režimy (link)
  • Školy (link)
  • Športové strediská (link)
  • Vendingové spoločnosti (link)
  • Festivaly a iné kultúrne podujatia (link)
  • Vodné parky (link)
 • Samosprávy
  • Samosprávy a Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa (link)
  • Informačný materiál pre dobrovoľné odberné miesta (link)
 • Média
  • Tlačová správa (link)
  • Materiály pre médiá (presskit) (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa (link)
 • Spotrebitelia
  • Pre viac praktických informácií o zálohovaní plastových fliaš a plechoviek navštívte www.slovenskozalohuje.sk
 • Výročné správy
  • Výročná správa Správcu zálohového systému_2021 (link)
  • Výročná správa Správcu zálohového systému_2022 (link)
  • Výročná správa_2022 (link)
 • Správy o činnosti
  • Správa o činnosti Správcu 2022 (link)
  • Správa o činnosti za prvý polrok 2023 (link)
  • Správa o činnosti za druhý polrok 2023 (link)
 • Súhlasy na prevádzkovanie zariadení
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Kočovce (link)
  • Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Kočovce (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Žirany (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Kočovce (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Žirany (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Svit (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Zvolen (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Nová Polhora (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Nová Polhora (link)
  • Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Žirany (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Strečno (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Strečno (link)
 • Transparentné výkazy
  • Transparentný výkaz 10 2022, 1.11.2022 (link)
  • Transparentný výkaz 11 2022, 1.12.2022 (link)
  • Transparentný výkaz 12 2022, 1.1.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 01 2023, 1.2.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 02 2023, 1.3.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 03 2023, 1.4.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 04 2023, 1.5.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 05 2023, 1.6.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 06 2023, 1.7.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 07 2023, 1.8.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 08 2023, 1.9.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 09 2023, 1.10.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 10 2023, 1.11.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 11 2023, 1.12.2023 (link)
  • Transparentný výkaz 12 2023, 1.1.2024 (link)
  • Transparentný výkaz 01 2024, 2.1.2024 (link)
 • Štatistiky a údaje
  • Dáta za rok 2022 v agregovanej podobe (link)
 • Štatút súťaže
  • Pravidlá Facebook & Instagram súťaže Slovensko zálohuje 2.2.2024 (link)

Časté otázky

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť na viac ako 90 %, podporiť recykláciu a prispieť k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Ktoré obaly sa zálohujú?

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Za nápoje sa považujú v zmysle zákona „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke je symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov ako sú sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno. Nezálohujú sa obaly z: mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Aká je výška zálohy?

Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.

Odkedy sa zálohuje?

Od 1. januára 2022.

Čo je prechodné obdobie?

Jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa Zákona o zálohovaní, mohli byť uvádzané na trh len do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému je nezisková organizácia založená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Kto je Správca zálohového systému?

Správca zálohového systému je nová nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR. Správca vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému na jednorazové nápojové obaly, v súlade so zákonom o zálohovaní.

Aké sú orgány Správcu zálohového systému?

Orgánmi Správcu zálohového systému sú správna rada, riaditeľ a dozorná rada. Členovia orgánov boli nominovaní zakladajúcimi združeniami a Ministerstvom životného prostredia SR.  

Ako je financovaný zálohový systém?

Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Zabehnutý zálohový systém je štandardne deficitný a nakoľko ide o systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, deficit hospodárenia je vždy financovaný poplatkami výrobcov. Zálohový systém nie financovaný štátom.

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Ministerstvo životného prostredia SR.

Kto je výrobca?

Výrobcom obalov je výrobca obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch.

Kto je distribútor?

Distribútorom obalov je distribútor obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch.

Ako sa zapojiť do zálohového systému?

Zapojeniu sa do zálohového systému predchádza zaslanie žiadosti, ktorej vzor nájde výrobca alebo distribútor na odkaze v časti Zistite viac. Na jej základe je potrebné uzavrieť so Správcom zálohového systému zmluvu.

Ako prebieha uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému?

Po prijatí žiadosti bude výrobcovi alebo distribútorovi (obchodníkovi) zaslaná zmluvná dokumentácia na kontaktný email uvedený v dotazníku. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Každý výrobca alebo dovozca, ktorý uvádza na trh v SR zálohované obaly má povinnosť uzavrieť zmluvu so Správcom. Distribútor má povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností len v prípade, ak má povinnosť registrovať ako odberné miesto alebo má záujem registrovať sa ako dobrovoľné odberné miesto.

Kto sa môže registrovať ako odberné miesto?

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar (napríklad drogérie, čerpacie stanice, hotely, reštaurácie). Tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne. Vzor žiadosti a pokyny na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému ako dobrovoľné odberné miesto nájdete na linku.

Ako prebieha registrácia distribútorov v zálohovom systéme?

Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, následne podpísať zmluvu. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Distribútor dostane aktivačný email, ktorý obsahuje link do registračného portálu a vyzýva distribútora na vytvorenie konta v ňom. Distribútor sa registruje a čaká na email s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.

Ako prebieha registrácia odberného miesta u Správcu?

Distribútor je povinný mať najskôr uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a mať vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Po vytvorení konta distribútora je potrebné prihlásiť príslušné odberné miesta v danom registračnom portáli Správcu zálohového systému.

Je možné zrušiť odberné miesto?

Áno, pokiaľ sa na pôvodne registrovanom odbernom mieste už nenachádza žiadne odberné zariadenia alebo sú všetky zariadenia na odber neaktívne, tak je možné v registračnom portáli Správcu uskutočniť zrušenie odberného miesta. Zrušenie odberného miesta je nezvratný proces. Odberné miesta s predajnou plochou väčšou ako 300 m2, ktoré predávajú nápoje v zálohovaných obaloch majú zákonnú povinnosť doberať obaly, v danom prípade je možné zrušiť odberné miesto len v prípade ak predajni zanikne zákonná povinnosť.

Je možné odberné miesto deaktivovať alebo reaktivovať?

Áno, v registračnom portáli Správcu je možné uskutočniť deaktiváciu, prípadne reaktiváciu odberného miesta.

Ako prebieha registrácia výrobcov v zálohovom systéme?

Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, následne podpísať zmluvu. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Výrobca dostane aktivačný email, ktorý obsahuje link do registračného portálu a vyzýva výrobcu na vytvorenie konta v ňom. Výrobca sa registruje a čaká na email s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.

Ako prebieha registrácia nápojových obalov výrobcov?

Výrobca je povinný mať najskôr uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a mať vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Po vytvorení konta výrobcu je potrebné prihlásiť EAN kódy nápojových obalov zákonne podliehajúcich zálohovaniu v danom registračnom portáli Správcu zálohového systému. V rámci registrácie EAN kódov je potrebné Správcovi zaslať 7 kusov fyzických vzoriek za každý EAN kód v súlade s pokynmi Správcu. Rozhodnutie o registrácii obalov bude prijaté v lehote do 4 týždňov po doručení fyzických vzoriek. Výrobca môže uviesť obaly na trh až po registrácii obalu v zálohovom systéme.

Čo robiť po ukončení uvádzania zálohovaného výrobku na trh?

Výrobca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Správcovi úmysel viac neuvádzať registrované zálohované obaly na trh v SR. Výrobca je tak povinný vykonať najneskôr však v deň, kedy prestane uvádzať registrovaný zálohovaný obal na trh v SR. Výrobca oznámi Správcovi svoj úmysel a dátum, od ktorého nebude viac uvádzať na trh registrované zálohované obaly prostredníctvom e-mailu na zakaznickecentrum@spravcazaloh.sk, prípadne prostredníctvom zmenového procesu v svojom užívateľskom konte registračného portálu. Správca nastaví výmaz registrovaného EAN-u z centrálnej databázy po skončení dátumu minimálnej trvanlivosti zálohovaného obalu, ktorý výrobca prestal uvádzať na trh a dodatočnej lehoty 6 mesiacov.

Ako prebieha recyklácia?

Prioritou Správcu zálohového systému je podporiť recykláciu vyzbieraného materiálu a jeho následné využitie na rovnaký účel, na ktorý bol pôvodne vyrobený. Správca sa hlási k princípom obehového hospodárstva a podporuje recykláciu, tzv. z fľaše do fľaše, resp. z plechovky do plechovky. Vytvára sa tak možnosť pre výrobcov na Slovensku plniť svoje zákonné povinnosti a dobrovoľné záväzky.

Kde nájdem základné pravidlá fungovania zálohového systému?

Základné informácie nájdete v zákone o zálohovaní jednorazových obalov z 11. 9. 2019, vo vyhláške MŽP zo 14. 10. 2019 a smernici Európskeho parlamentu a rady z 5. 6. 2019.

Ako rozpoznať zálohovaný obal?

V prípade zálohovaných obalov je potrebné si všímať grafický symbol v recyklačných šípkach (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

Kde má byť na obale umiestnený symbol zálohovania?

Logo zálohovania musí byť umiestnené v súlade s pravidlami Správcu, na etikete alebo priamo na obale nápoja. Viac informácií je uvedených v Manuáli pre označovanie, ktorý bude prílohou zmluvy so Správcom a tiež je dostupný v sekcii Zistite viac

Aké sú najčastejšie chyby pri označovaní zálohovaných obalov?

Aby ste sa vyhli prípadným problémom pri verifikácii a následnej registrácii vašich produktov v zálohovom systéme stačí aby ste postupovali podľa pokynov v Manuáli na označovanie. V prípade symbolu Z dodržujte stanovenú veľkosť, dostatočný farebný kontrast (pričom môžete farbu loga prispôsobiť farbe vášho brandu) umiestnenie v blízkosti čiarového kódu, orientáciu a ochranné zóny. Najčastejšie chyby sa robia pri čiarových kódoch a sú okom viditeľné a odstrániteľné už v procese návrhu grafiky obalu alebo aplikácie na výrobok. Viac informácií je uvedených v Manuáli pre označovanie, ktorý bude prílohou zmluvy so Správcom a tiež je dostupný v sekcii Zistite viac

Čo je zálohová nálepka?

V prípade, že výrobca nevie zabezpečiť požiadavky na zobrazenie loga na pôvodnej etikete obalu, resp. priamo na obale, v prípade plechovky, môže využiť na označenie obalu čiarovým kódom, logom zálohového systému a textom „ZÁLOHOVANÉ“, osobitnú nálepku. Podmienky používania a registrácie takto označených obalov v zálohovom systéme nájde výrobca v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na odkaze v časti Zistite viac.

Ako je možné označiť obaly pre čapované nápoje na predaj zákazníkom so sebou?

Vo výnimočných prípadoch schválených Správcom je možné pri plastových alebo kovových Zálohovaných obaloch rovnakého objemu, tvaru a rozmerov použiť Nálepku s tzv. „univerzálnym Čiarovým kódom“, s uvedením všeobecného obchodného názvu nápoja a objemu Zálohovaného obalu (napr. „čapované sudové víno 1,5 L“ alebo „čapované pivo 0,5 L“). V danom prípade si Výrobca pre účely registrácie v Zálohovom systéme registruje jeden Čiarový kód pre Zálohovaný obal konkrétneho objemu, tvaru a rozmerov.

Nálepku s univerzálnym Čiarovým kódom je možné registrovať v prípadoch kedy sú plastové Zálohované obaly používané na zabalenie nápoja Konečnému používateľovi so sebou (napr. čapované víno, čapované pivo, čapovaný nealkoholický nápoj) alebo napr. v prípade remeselných pív uvádzaných na trh v minimálnych objemoch a distribuovaných výlučne v rámci vlastnej distribúcie Výrobcu. Zálohované obaly označené Nálepkou s „univerzálnym Čiarovým kódom“ nie je možné distribuovať mimo vlastnej obchodnej siete Výrobcu.

Kde sa dá objednať zálohová nálepka?

Zálohovú nálepku si výrobca môže vyrobiť alebo dať vyrobiť v súlade s požiadavkami uvedenými v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na odkaze v časti Zistite viac

Kde môže byť zálohová nálepka umiestnená na obale?

Nálepka musí byť umiestnená v súlade s pravidlami Správcu. Viac informácií je uvedených v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na odkaze v časti Zistite viac

Ako uvádzať výšku záloh na cenovke alebo výveske?

Výška zálohu, 15 eurocentov, musí byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja. Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.

Ako pri predaji účtovať výšku záloh?

Výška zálohu musí byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako nezdaniteľná predajná položka. Rovnako aj v prípade vyplatenia záloh spotrebiteľovi.

Aké sú schválené spôsoby odberu obalov od zákazníka?

Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac informácií sa dozviete v dokumente Spôsoby odberu v sekcii Zistite viac

Kto stanovuje formu zberu pre konkrétnu prevádzku?

Vyberá si obchodník, Správca môže odporučiť na základe podmienok danej prevádzky a následne schvaľuje zvolenú formu odberu.

Kto zabezpečuje spotrebný materiál pre odberné miesta?

Spotrebný materiál pre jednotlivé odberné miesta (vrecia, plomby) si objednáva distribútor podľa pokynov od Správcu. Spotrebný materiál pre jednotlivé odberné miesta (vrecia, plomby) si objednáva distribútor od spoločnosti Tatra Gold, s.r.o. zaslaním objednávkového formulára na emailovú adresu objednavky@tatra-gold.sk.

Ako prebieha proces odberu obalov z odberných miest?

Odber zálohovaných obalov je nastavený automatizovane na základe počtu naskenovaných a plombou uzatvorených vriec, ktorých počet pre odvoz bol nastavený v procese registrácie Zvoz od jednotlivých distribútorov zabezpečuje Správca prostredníctvom prepravcu.

Kedy Správca uhrádza obchodníkovi zálohy a manipulačný poplatok za odobrané obaly?

Finančné prostriedky na vyplatenie záloh a manipulačného poplatku sú splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikne Správcovi povinnosť finančné prostriedky uhradiť, v súlade so zmluvou.

Ako často je distribútor povinný zasielať výkaz Správcovi?

Informáciu o množstve vyplatených zálohov distribútor povinný doručiť najneskôr do 7. dňa v kalendárnom mesiaci za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca vo forme csv súboru s presne zadefinovanou štruktúrou nahratím do registračného portálu Správcu.

Aké poplatky budú platiť výrobcovia do zálohového systému?

Výrobca platí do systému 3 druhy poplatkov, vstupný = jednorazový poplatok za registráciu výrobcu v systéme, administratívny poplatok za registráciu EAN-u v systéme a poplatok za uvedenie obalu na trh, tzv. Industry fee.

Ako často je výrobca povinný zasielať výkaz Správcovi?

Výrobca je povinný, najneskôr do 5. dňa v každom kalendárnom mesiaci, Správcu informovať o množstvách zálohovaných obalov uvedených na trh v SR za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca ku každému registrovanému čiarovému kódu, a to v kusoch aj v kilogramoch, a to prostredníctvom registračného portálu Správcu, kde má vytvorené svoje užívateľské konto.

Je možné sa zapojiť do zálohového systému ako alternatívne odberné miesto?

V prípade záujmu zapojiť sa do zálohového systému aj napriek tomu, že nie ste štandardnou predajňou, ktorá uskutočňuje predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch ako hlavnú činnosť ale dochádza u vás k hromadeniu vyššieho množstva prázdnych zálohovaných obalov, kontaktujte Správcu na príslušný email alebo telefónne číslo pre dotazy alternatívnych riešení pre zálohový systém ako napríklad pre reštaurácie, hotely, pitné režimy firiem, čerpacie stanice, podujatia či iné zariadenia so zvýšenou frekvenciou návštevníkov.

Čo je alternatívne odberné miesto?

Alternatívne odberné miesto je vytvorenie možnosti vrátiť zálohované obaly aj v iných priestoroch ako v obchode, ktorý predáva nápoje. Môže ísť o priestory iné ako potraviny, kde sa predávajú zálohované nápojové obaly alebo o miesta, kde z dôvodu väčšej frekvencie pohybu ľudí dochádza k hromadeniu zálohovaných nápojových obalov. Alternatívnym odberným miestom sa môže stať napríklad reštaurácia, hotel, firma, ktorá poskytuje pitný režim pre zamestnancov, aquapark, športové stredisko, škola či festival a iné kultúrne podujatie.

Je potrebné registrovať plastové fľaše, do ktorých plním nápoje?

Obchodník, ktorý plní nápoje do plastových fliaš a následne ich predáva je povinný svoje obaly registrovať v zálohovom systéme rovnako ako výrobca nápojov či importér. Na obaly rovnakého objemu, tvaru a veľkosti je možné použitie nálepky s jedným „univerzálnym“ EAN kódom (napr. 1 EAN kód = 1,5l plastová fľaša na čapovanie) a povinný symbol zálohového systému Z v recyklačných šípkach s textom ZÁLOHOVANÉ. Postup pri tvorbe nálepky je zhrnutý v manuáli k nálepkám, ktorý zasielame výrobcom spoločne so zmluvnou dokumentáciou a nájdete ho dostupný v časti Zistite viac. Pri zasielaní fyzických vzoriek je potrebné zaslať Správcovi 7 ks vzoriek pre 1 EAN kód (obaly musia byť označené tak, ako budú uvedené na trh tzn. s nálepkou).

Kontakt

Pre všeobecné otázky týkajúce sa práv a povinností výrobcov a distribútorov nás kontaktujte na info@spravcazaloh.sk.

Pre zaslanie žiadosti o uzavretie zmluvy so správcom (výrobcovia, distribútori – odberné miesta) nás kontaktujte na registracia@spravcazaloh.sk alebo na našej korešpondenčnej adrese určenej pre zaslanie žiadosti, zmluvy, vzoriek.

Pre získanie informácií ohľadom logistiky a nahlásenie potreby mimoriadnych zvozov z registrovaných odberných miest nás kontaktujte na dispecing@spravcazaloh.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 3222 4222.

Pre dotazy výrobcov a distribútorov spojené priamo s registráciou v zálohovom systéme a registračným portálom nás kontaktujte na zakaznickecentrum@spravcazaloh.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 039 912 (výrobcovia), +421 910 151 022 (distribútori).

Pre konkrétne dotazy výrobcov k zálohovému systému, právam a povinnostiam výrobcov použite emailový kontakt sona.gregova@spravcazaloh.sk telefonický kontakt +421 910 365 612.

Pre konkrétne dotazy distribútorov k zálohovému systému, právam a povinnostiam distribútorov použite emailový kontakt marian.harvanek@spravcazaloh.sk alebo telefonický kontakt +421 901 737 719.

Pre konkrétne dotazy alternatívnych riešení pre zálohový systém ako napríklad pre reštaurácie, hotely, pitné režimy firiem, čerpacie stanice, podujatia či iné zariadenia so zvýšenou frekvenciou návštevníkov použite emailový kontakt andrea.paholikova@spravcazaloh.sk alebo telefonický kontakt +421 911 457 716.

Kontakt pre médiá: press@spravcazaloh.sk

Sídlo:
Správca zálohového systému n.o.
Pluhová 192/2
Bratislava 831 03

Korešpondenčná adresa:
Správca zálohového systému n.o.
Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft)
Bratislava 821 04

Korešpondenčná adresa pre zaslanie žiadosti, zmluvy, vzoriek:
Správca zálohového systému n.o.
Areál Vertiv Slovakia, a. s.
Budova č. 5
Piešťanská 1202
915 28 Nové Mesto nad Váhom